Anar a pàgina inicial
Facebook Twitter YouTube  Issuu


ACTUALITAT IGUALADA COMERÇ AGENDA SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT PER L´ACTIVITAT COMERCIAL 2017

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT PER L´ACTIVITAT COMERCIAL 2017

Enviar un enllaç d'aquesta pàgina. Versió per imprimir.
Igualada Comerç informa que s’han publicat al DOGC les bases de les subvencions destinades a empreses. El termini de sol•licituds s’obre el 18 de setembre. Aquest mateix dia es farà la presentació d’aquests incentius a la nostra oficina del Carrer Sant Jordi, 11 baixos esquerra a les 10:00 hores del matí. Degut al canvi d’ubicació de la nostra oficina l’espai es mes reduït, per tant, es imprescindible confirmar assistència. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7419, de data 25 de juliol de 2017, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda. Base 1. Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. Base 2. Persones o entitats beneficiàries: Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts: Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. Base 5. Actuacions i despeses subvencionables: Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 de la Resolució Base 6. Sol•licituds i documentació: 6.1. Les sol•licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/). 6.2 Les sol•licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat). La identificació de la persona sol•licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html. 6.9 El termini de presentació de sol•licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

extranet associats


Igualada Comerç c/ Sant Jordi, 11   08700 Igualada   T 938051419   avís legal   contactar   Mapa Web