Anar a pàgina inicial
Facebook Twitter YouTube  Issuu


ACTUALITAT IGUALADA COMERÇ NOTÍCIES AL·LEGACIONS DE LA FACS AL PLA DIRECTOR CONCA D’ODENA

AL·LEGACIONS DE LA FACS AL PLA DIRECTOR CONCA D’ODENA

Enviar un enllaç d'aquesta pàgina. Versió per imprimir.

La Junta de la FACS, preparant les Al·legacions
Federació Anoienca de Comerç i Serveis, de la que la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada forma part, com representant del sector comercial de la comarca és conscient de la importància que ha de tenir el Projecte del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Odena per definir el futur desenvolupament del territori.

La voluntat de FACS és de participar activament en la elaboració del pla director, fent subjeriments, propostes i aportacions, que pretenen obrir una visió concreta al projecte, tot respectant els diferents plantejaments dels agents implicats.

Arran diferents convereses i estudis, la FACS enten que s’han de definir amb claredat:

-Les zones i/o espais de serveis.

-Les previsions de creixement s’han d’acompanyar amb els serveis que necessiten els ciutadans.

-La racionalització de les activitats industrial, potenciant les que aporten valor afegit.

-Valorar la possible concentració en el territori de les zones industrials, de serveis...

-Estructurar una bona mobilitat, racional i sostenible.

-Definir un calendari d’actuacions, amb dates d’execució.

Aquestes son segurament, algunes de les al·legacions que defensaran les administracions local als que la FACS s’hi adhereix.

LES AL·LEGACIONS QUE LA FACS PRESENTA:

1- El Pla no especifica les xarxes d’abastaments d’aigua, electricitat, telecomunicacions, etc... que donaria realment una visió global del futur creixement de la conca d’Òdena.

El Pla no defineix clarament les infrastructures i les xarxes de subministres en alta d’aigua, electricitat, telecomunicacions, depuració, clavegueram, abocadors, etc..., motiu pel qual no es poden definir i determinar correctament les seves mancances i punts d’actuació de millora i creixement d’aquests serveis. La seva inclusió en el Pla Territorial donarien al document la visió global i una aproximació més encertada al futur creixement de la conca. Aquestes xarxes de serveis que manquen especificar són: Xarxa d’aigua potable per garantir el subministra a les poblacions (portada d’aigües de la Llosa del Cavall, Ter Llobregat i altres), la xarxa d’alta tensió i mitjà de tensió (amb les potències actuals i previsions de creixement), amb les actuals i les futures zones d’explotació eòlica i/o de panells solars, la xarxa de telecomunicacions, les antenes de telefonia, les depuradores (ubicació, capacitat, models), etc..., totes aquestes dades són necessàries per dotar de subministres a les futures zones de creixement determinades al pla, i fixar realment la seva previsió global.

Per aquest motiu sol·licitem que s’amplií la informació del Pla, fent referència a les dades assenyalades anteriorment.

2- Proposta de connexió intermunicipal (xarxa de circumval·lació de rodalies) entre àrees de concentració residencial, els llocs de treball i les activitats socio-econòmica de la Conca amb un ”METRO LLEUGER”

L’absència de transport públic a les àrees de concentració d’activitats situades fora d’Igualada justifica el predomini del transport privat sobre el públic en els desplaçaments habituals residència-lloc de treball.

Aquesta circumstancia justifica una nova ubicació de l’estació del tren FGC, amb un disseny de circumval·lació “METRO LLEUGER” que permeti una reducció de temps, en els desplaçaments dels ciutadans, entre els municipis de la Conca (Igualada, Vilanova, Òdena i Montbui), i entre els polígons industrials, i els serveis que s’ofereixen als ciutadans (hospital comarcal, campus universitària, residència, zona esportiva...), amb la previsió d’una gran zona d’aparcament que facilitaria la utilització del servei ferroviari dins la trama urbana, en decrement del vehicle i a la vegada l’aparcament podria ser un espai de serveis, que s’utilitzaria en el marc de l’estació intercomarcal o de rodalies, entra les comarques de l’Alt Penedès (Igualada - Carme - Urpi - La Torre de Claramunt - Vilafranca del Penedès), del Bages (Igualada - Òdena – Castellolí - Bruc - Manresa) del Baix Llobregat (Igualada - Vilanova del Camí - La Pobla de Claramunt - Capellades – Vallbona d’Anoia – Piera – Masquefa - Martorell), i un enllaç a l’Alta Anoia (Igualada – Jorba – Copons – Els Prats de Rei - Calaf) que aniria a coincidiria amb l’actual traçat ja existent de l’ADIF. (Cervera - Calaf - Manresa)

Respecte a la connexió amb Manresa, Vilafranca hauria de tractar-se com una de les futures connexions de rodalies, però amb l’objectiu de connectar les capitals de comarca Vilafranca-Igualada-Manresa i mai com un recorregut alternatiu al futur traçat del Eix transversal ferroviari que ha de connectar Igualada amb Barcelona – Lleida com ha xarxa de grans mercaderies i passatgers.

D’igual forma la nova xarxa de rodalies ferroviària cohesionaria les comarques i els municipis tant territorialment com socialment, assolint així un augment progressiu en els intercanvis culturals, socials i econòmics.

L’estudi d’aquesta línia hauria de ser, per comunicar les capitals de comarca amb vies ràpides de connexió, per reduir temps i costos de transport per carretera.

La proposta del “metro lleuger” comportaria descongestionar el trànsit local i intercomarcal afavorint la reducció en el temps dels desplaçaments amb vehicle.

Sense menysprear una reducció significativa en el consum de carburants amb la consegüent disminució de la contaminació ambiental, afavorint la nostra quota en l’efecte hivernacle, tot assolint una millor qualitat tant en el temps que s’utilitza en els desplaçaments com en la freqüència entra els municipis, les residències i les activitats.

3- Proposta d’homologació de l’aeròdrom Igualada - Òdena.

El Parc Aeronàutic d’Òdena és un valor afegit per la Conca i per la comarca amb l’Aeròdrom, de caràcter mixt, com a parc d’esbarjo i club esportiu, i com a sòl especialitzat per a les activitats i indústria aeronàutica.

Però el seu desenvolupament real passa per l’homologació de la pista, per potenciar les activitats aeronàutiques esmentades, com pel que fa al transport de mercaderies i de passatgers. Coneixedors de la important vinculació entre l’aeròdrom i el circuit de competició Parc Motor de Castellolí.

La nostra proposta és perquè es tingui en consideració les reserves o afectacions de sòl necessari per l’homologació de la pista. Amb la construcció d’una nova pista en el mateix lloc, però amb una nova orientació, o quelcom que permeti l’homologació de la pista, per garantir el futur desenvolupament d’aquest aeròdrom.

4- Zones Industrials

Si l’administració responsable de la redacció del Pla Territorial estudia les propostes realitzades en aquestes al·legacions, comprovarà que un estudi de les vies de comunicacions els comportarà a una reubicació de les reserves del sòl, tan industrial com residencial, sempre amb l’objectiu de cohesionar els municipis i els serveis, tot evitant la seva dispersió, que no ha de comportar un encerclament de les zones residencial, en vers les reserves dels polígons industrial i d’aquesta manera es podrà garantir una millor mobilitat – un bon transport – mínima contaminació).

En aquest sentit sol·licitem que es proposin uns polígons industrials ben consolidats amb unes dimensions que cobreixin les necessitats de creixement previst i que la mobilitat, l’accessibilitat o els serveis siguin òptims.

En aquest sentit i tenint en conta la situació actual de la conca d’Odena, demanem que aquest pla no retardí els terminis l’execució dels polígons industrials ja definits, tan necessària per la comarca.

Més sobre la FACS:

La Federació Anoienca de Comerç i Serveis és una organització sense ànim de lucre, que aglutina i representa les associacions de comerciants de la comarca de l’Anoia (Calaf, Piera, Masquefa, B. Montserrat i Igualada). Es va constituir aquest estiu i te com l’objectiu vettlar pels interesos dels comerciants de l’Anoia i promoure l’atractivitat comercial de la comarca.


extranet associats


Igualada Comerç c/ Sant Jordi, 11   08700 Igualada   T 938051419   avís legal   contactar   Mapa Web